Neste apartado ofrecemos por un lado dominio e por outro aloxamento.

Dominios

¿Para que sirve un dominio?
Un dominio permitirá que a túa web persoal ou negocio sexa visible na rede, dependendo do mercado ao que vaia dirixido poderás rexistralo baixo un dominio xenérico por exemplo .com, .net ou .org ou pola contra, adquirir a versión territorial do mesmo, por exemplo .es (España), .de (Alemania) ou .br (Brasil), entre outros. Para que os visitantes poidan volver fácilmente á túa web é recomendable que o teu novo dominio sexa curto, fácil de recordar e teña que ver co servizo que ofreces ou o nome do teu negocio.

Tipos de Dominios:

Os dominios xenéricos son os máis utilizados debido á súa popularidade, pois foron os primeiros en estar dispoñibles, entre eles atópanse o .com, .net ou .org, por exemplo.Os dominios xenéricos xeralmente non dispoñen de requisitos especiais para o seu rexistro, no caso de dominios pro, .travel ou .jobs por exemplo, é necesario cumprir cunha serie de requisitos previos para poder completar a alta do dominio, podes consultarnos para ver cales son estes requisitos de cada unha destas extensións.

Os dominios territoriais representan a extensión de cada país ou territorio, por exemplo os dominios .es para España, os dominios .de para Alemania ou dominios .eu para Europa.Podemos rexistrar dominios de máis de 100 países.

En moitas ocasións o dominio buscado xa se atopa rexistrado baixo a extensión territorial do país, nestes casos pode ser unha opción utilizar dominios derivados do .com, .net ou .org utilizando dominios de terceiro nivel. Debido a estas direccións, os teus visitantes asociarán a túa web cun país en concreto aínda cando o dominio non funcione directamente baixo unha extensión territorial.

Aloxamento web

Contratación dos megabytes necesarios para aloxar a páxina, dispoñemos de servidores Linux e Windows.
Tamén dispoñemos de certificado SSL.

Os nosos plans

100 MB espazo
5 GB Tráfico/mes
5 contas email
50 MB / email
Creación de contas de correo por xolda

100 MB espazo
5 GB Tráfico/mes
10 contas email
1000 MB / email
Creación de contas de correo por xolda

200 MB espazo
Tráfico/mes ilimitado
Ilimitadas contas email
Control completo do aloxamento

1000 MB espazo
12 GB Tráfico/mes
100 contas email
300 MB / email
Creación de BBDD, contas de correo e aplicacións por Xolda

5000 MB espazo
30 GB Tráfico/mes
150 contas email
1000 MB / email
Creación de BBDD, contas de correo e aplicacións por Xolda